Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Lạng Sơn

Kết nối với chúng tôi

Thị trấn Nông trường Thái Bình, Đình Lập, Lạng Sơn
Thêm vào giỏ
Loại hình: Nuôi trồng / Đánh bắ...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Các loại trà, Tr...
Thị trường: Chờ cập nhật
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Trà xanh
Chè Xanh Sợi là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Chè Thái Bình Lạng Sơn, được trồng trên vùng núi cao Đông Bắc Việt Nam.
- Đang có 0 chào bán
Thị trấn Nông trường Thái Bình, Đình Lập, Lạ...
Email: chelangson@gmail.com
Số điện thoại: 0982 415 889
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Trà xanh
Chè xanh Bát Tiên, Ngọc Thúy hút chân không 200g là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Chè Thái Bình Lạng Sơn, được trồng trên vùng núi cao Đông Bắc Việt Nam.
- Đang có 0 chào bán
Thị trấn Nông trường Thái Bình, Đình Lập, Lạ...
Email: chelangson@gmail.com
Số điện thoại: 0982 415 889
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Trà xanh
Trà xanh Bát Tiên, Ngọc Thúy hút chân không 200g là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Chè Thái Bình Lạng Sơn, được trồng trên vùng núi cao Đông Bắc Việt Nam.
- Đang có 0 chào bán
Thị trấn Nông trường Thái Bình, Đình Lập, Lạ...
Email: chelangson@gmail.com
Số điện thoại: 0982 415 889
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Các loại trà
Chè Ô Long hút chân không 100g là sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Chè Thái Bình Lạng Sơn, được trồng trên vùng núi cao Đông Bắc Việt Nam.
- Đang có 0 chào bán
Thị trấn Nông trường Thái Bình, Đình Lập, Lạ...
Email: chelangson@gmail.com
Số điện thoại: 0982 415 889
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 45,000 - 65,000VNĐ
Đơn vị tính: Lốc
Đơn hàng tối thiểu: 5 Lốc
Khả năng cung ứng: 10,000 Lốc / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 50,000 - 70,000VNĐ
Đơn vị tính: Lốc
Đơn hàng tối thiểu: 5 Lốc
Khả năng cung ứng: 10,000 Lốc / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 67,000 - 87,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 18,000 - 30,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 100 Bình
Khả năng cung ứng: 1,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 800 - 950VNĐ
Đơn vị tính: chai
Đơn hàng tối thiểu: 10,000 chai
Khả năng cung ứng: 10,000,000 chai / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 72,000 - 95,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 67,000 - 93,000VNĐ
Đơn vị tính: Thùng
Đơn hàng tối thiểu: 5 Thùng
Khả năng cung ứng: 1,000 Thùng / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 45,000 - 60,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 5 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 47,000 - 65,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 5 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
Giá bán: 40,000 - 55,000VNĐ
Đơn vị tính: Bình
Đơn hàng tối thiểu: 10 Bình
Khả năng cung ứng: 10,000 Bình / 1 Tháng
LK1-09 Khang Linh, QL 51B, P. 10, Tp. Vũng Tà...
Email: H2O.Vungtau@gmail.com
Số điện thoại: 0932 33 03 09
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)